Dansk Fjernvarmes vejledning om vedtægter

Energitilsynet anbefaler, at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om vedtægter, og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf

Energitilsynet anbefaler at Dansk Fjernvarme reviderer vejledningen om vedtægter, og sender tilsynet en plan for gennemførelsen heraf. Tilsynet anfører bl.a., at Energitilsynets kompetence bør beskrives mere præcist, og at sideordnet aktivitet kun bør finde sted under særlige betingelser. Der skal være overensstemmelse mellem denne vejledning og øvrige vejledninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018