Dansk Fjernvarmes vejledninger

Tilsyn med standardiserede vejledninger fra Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes vejledninger efter Energitilsynets hjemmel pr. 1. januar 2005 til at føre tilsyn med brancheorganisationers vejledninger om priser og betingelser.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018