Danske Fjernvarmeværkers Forening: Udmeldelsesbetingelser

Energitilsynet vedtog at meddele Danske Fjernvarmeværkers Forening, at Energitilsynet
har noteret sig foreningens synspunkter, og at tilsynet fortsat vil vurdere
de konkrete henvendelser fra forbrugere eller værker, men at tilsynet ikke finder
grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinier

Energitilsynet vedtog at meddele Danske Fjernvarmeværkers Forening, at Energitilsynet
har noteret sig foreningens synspunkter, og at tilsynet fortsat vil vurdere de konkrete henvendelser fra forbrugere eller værker, men at tilsynet ikke finder grundlag for at ændre de hidtil fastlagte retningslinier.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018