DFF's vejledende restanceregler

Energitilsynet tog restancevejledning til efterretning

 

Energitilsynet tog den af Danske Fjernvarmeværkers Forening udarbejdede restancevejledning til efterretning, for så vidt angår de dele, som hører under tilsynets kompetence. Energitilsynet vil fortsat kunne gribe ind overfor leveringsbestemmelser med urimelige virkninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018