E.ON Varme: Opfyldelse af varmeforsyningslovens § 23 h

Energitilsynet vedtog, at E.ON´s ændring af sine vedtægter efter omdannelse til anpartsselskab anses for at opfylde varmeforsyningsloven. E.ON Varme anmodes om en tidsplan for gennemførelsen af valget af forbrugerrepræsentanter.

Energitilsynet vedtog, at E.ON´s ændring af sine vedtægter efter omdannelse til anpartsselskab, anses for at opfylde Varmeforsyningslovens § 23 h, således at de berørte kommuner udpeger repræsentanter til selskabets bestyrelse. Energitilsynets kompetence til afgørelser er fremadrettet. E.ON Varme anmodes om en tidsplan for gennemførelsen af valget af forbrugerrepræsentanter.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018