E.ON Varmes faste afgifter og incitamenter til energispareaktiviteter

Energisparebekendtgørelsen og energispareydelsesbekendtgørelsen kan lægges til grund for opkrævning af den faste afgift

Opkrævning af fast afgift på baggrund af kvadratmeterareal er ikke i strid med varmeforsyningsloven. Energisparebekendtgørelsen og energispareydelsesbekendtgørelsen kan derfor lægges til grund for opkrævning af den faste afgift.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018