E.ONs koncerninterne samarbejdsaftaler

Energitilsynet har tilkendegivet en nedsættelse af de omkostninger til administration, som må indregnes i selskabets priser, fordi omkostningerne ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

Energitilsynet har tilkendegivet en nedsættelse af de omkostninger til administration, som må indregnes i selskabets priser fra og med 1. januar 2009, fordi omkostningerne ikke er tilstrækkeligt dokumenteret.

For år 2010 er der samlet set tale om en nedsættelse på 13,9 mio.kr. Isoleret svarer det til en nedsættelse af varmeprisen for kunderne med ca. 3 - 7 pct. - afhængig af forsyningsområde.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018