Elsam: Afregning af varme fra halmtilsatsfyring i Århus og Odense

Hovedproblemstillingen er, at varmeaftagerne - Århus Kommunale Værker og Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning - ønsker prisfastsættelsen for halmvarmen beregnet efter bestemmelserne i de indgåede aftaler. Elsam A/S derimod ønsker prisberegningen baseret på en omkostningsmodel

1. Elsam A/S, Århus Kommunale Værker og Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning har efter et møde med økonomi- og erhvervsministeren den 5. maj 2003 har bedt Energitilsynet om at bistå ved forhandlingerne om prisen for varme ved halmtilsatsfyring.

2. Hovedproblemstillingen er, at varmeaftagerne - Århus Kommunale Værker og Odense Kommunale Fjernvarmeforsyning - ønsker prisfastsættelsen for halmvarmen beregnet efter bestemmelserne i de indgåede aftaler om levering af varme. Aftalerne indeholder bestemmelser om omlægning til anden brændsel. Elsam A/S derimod ønsker prisberegningen baseret på en omkostningsmodel, der tager udgangspunkt i et modtryksanlæg på 18 MW på Studstrupværket og 32 MW på Fynsværket.

3. Energitilsynet behandlede i mødet den 3. februar 2003 under dagsordenens punkt 4 "Elsam, Studstrupværket - prisfastsættelse på varme produceret ved tilsatsfyring af halm (2. behandling)". Den foreliggende sag har ikke karakter af en ny afgørelse om prisberegningen for varme leveret fra anlæg med halmtilsatsfyring, men af en vejledning af parterne om afgørelsen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018