Energi Viborg Kraftvarme: Indregning af udgifter til geotermiprojekt i varmepriserne

Energitilsynet sætter grænse for, hvilke omkostninger i projektet der udgør efterforskning og dermed kan indregnes i varmeprisen

Grænse for indregning af omkostninger til geotermiprojekt. Geotermiprojektet i Kvols ved Viborg førte ikke til et nyt geotermisk varmeanlæg. Energitilsynet har tilkendegivet, at der er en grænse for, hvilke omkostninger i projektet der udgør efterforskning og dermed kan indregnes i varmeprisen. Det præcise beløb fastlægges senere ud fra principperne i tilkendegivelsen, men det anslås, at mindst 140 mio. kr. kan indregnes i varmeprisen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018