Energigruppen Jylland A/S: Afregning af elproduktion fra biogas- og biomassefyrede kraftvarmeanlæg

Energitilsynet fandt det ikke rimeligt, at decentrale biogas- og biomassefyrede kraftvarmeværker opnår en merpris i forhold til andre leverandører i Eltras område

Energitilsynet vedtog, at tilsynet ikke fandt det rimeligt, at de decentrale bio-gas- og biomassefyrede kraftvarmeværker opnår en merpris i forhold til andre leverandører i Eltras område. Energigruppen Jylland A/S og Eltras ambas afregning skal foretages i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 786 af 21. august 2000 om elafregning for decentrale elproducenter.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018