Energigruppen Jylland Varme: Klage fra ejendomsselskabet over opkrævning af byggemodningsbidrag

Energigruppen Jylland Varme: Klage fra Ejendomsselskabet af 05.03.2003 over opkrævning af byggemodningsbidrag. Opkrævning af anmeldt byggemodningsbidrag ved fjernvarmetilslutning ved bebyggelse af en grund er ikke i strid med varmeforsyningsloven

Opkrævning af anmeldt byggemodningsbidrag ved fjernvarmetilslutning ved bebyggelse af en grund, og ikke ved erhvervelsen af den, er ikke i strid med varmeforsyningsloven. Opgørelsen af de gennemsnitlige omkostninger på baggrund af udstykningsarealet findes at være rimeligt, da det øger gennemsigtigheden, og reducerer de administrative omkostninger.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018