Energiprisudvalgenes praksis om bindingsperiode m.m.

Praksis vedrørende udmeldelse / udtræden / aftagepligt / bindingsperiode / anvendelse af alternative varmekilder og minimumsdebitering

Energitilsynet orienterede om energiprisudvalgets praksis vedrørende fastlæggelse af bindingsperioder, anvendelse af alternative varmekilder og minimumsdebitering. Disse forhold har nær tilknytning til udmeldelsesproblematikken.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018