Energitilsynet ændrer bekendtgørelse om anmeldelser

Ændring af Energitilsynets anmeldelsesbekendtgørelse, der træder i kraft 1. juli 2017

Energitilsynets anmeldelsesbekendtgørelse ændres i forbindelse med nye regler i Energistyrelsens prisloftbekendtgørelse. Fremover skal straksbetalinger til investeringer i de centrale kraftvarmeanlæg og den faktiske brændselsanvendelse indgår ved fastsættelse af prisloftet for affaldsvarme. Det medfører, at de centrale kraftvarmeværker skal indberette yderligere oplysninger herom til Energitilsynet. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2017.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018