Energitilsynets kontrol med fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber

Sådan tilrettelægger Energitilsynets kontrollen med fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber

Energitilsynet tilkendegav at tilsynet med regnskabsaflæggelsen på varmeområdet fremover tilrettelægges via tre elementer, nemlig revisionspåtegning af værkernes priseftervisning, selvevaluering af værkernes regnskabsaflæggelse hvert 3. år samt årlige virksomhedsbesøg af Energitilsynets sekretariat. Modellen suppleres med en informationsindsats.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018