Energitilsynets screening af fjernvarmeværkernes budgetter og regnskaber

Energitilsynet har i 2007 screenet 451 fjernvarmeværkers grundlag for fjernvarmepriserne. Resultatet af screeningen er, at 437 værker er udtaget til en nærmere undersøgelse

Energitilsynet har i 2007 screenet 451 fjernvarmeværkers grundlag for fjernvarmepriserne. Energitilsynet har undersøgt forhold som afskrivninger, henlæggelser, fonds- og likvide midler samt egenkapitalens sammensætning. Resultatet af screeningen er, at 437 værker er udtaget til en nærmere undersøgelse.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018