Fastlæggelse af markedspris mv. på transmissionsledning

Fastlæggelse af markedspris mv. på varmetransmissionsledning - Farum Fjernvarme A.m.b.a, DONG Energy Power A/S, Vattenfall A/S, I/S Vestforbrænding

Energitilsynet forstår en markedspris som den pris, der ville kunne være opnået på et marked efter forhandling mellem en uafhængig køber og sælger. I mangel af en sådan pris opstilles kriterier/ pejlemærker, og ud fra et samlet skøn er markedsprisen fastsat til 90 mio. kr. pr. 1. juli 2006. Energitilsynet fastsætter også vilkår om sædvanlig refusionsopgørelse, men afviser at regulere af selve markedsprisen pga. tidsforløbet siden forkøbsretten udløst 1. juli 2006.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018