Fjernvarme Fyn: Systemeksport inden for fjernvarme og energibesparelser

Energitilsynet tilkendegav, at Fjernvarme Fyns omkostninger, forbundet med deltagelse i et projekt om systemeksport indenfor fjernvarme og energibesparelser, kan indregnes i varmeprisen

Energitilsynet tilkendegav, at virksomhedens omkostninger, forbundet med deltagelse i et projekt om systemeksport indenfor fjernvarme og energibesparelser kan indregnes i prisen.

Tilsynet lagde bl.a. vægt på, at aktiviteten må anses for at have en naturlig sammenhæng med driften af virksomhedens art og størrelse, og at det samlede beløb er beskedent i forhold til virksomhedens samlede omsætning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018