Fjernvarmeforbrugerne får størstedelen af regningen efter kuldsejlet geotermiprojekt ved Viborg

Fjernvarmeforbrugerne i Viborg, kommer til at dække hovedparten regningen efter det nu kuldsejlede og lukkede geotermiprojekt i Kvols ved Viborg

Forsyningstilsynet træffer i denne sag afgørelse om, hvilke omkostninger til det fejlslagne geotermiprojekt i Kvols ved Viborg, der er indregningsberettigede i varmepriserne.

Det sker på baggrund af, at Energitilsynets afgørelse af 9. oktober 2015 om samme spørgsmål (vedlagt som bilag 1) blev ophævet og hjemvist ved Energiklagenævnets afgørelse af 2. november 2016 (vedlagt som bilag 2).1.

Forsyningstilsynet finder, at det kun er efterforskningsomkostninger, der er indregningsberettiget i varmeprisen i denne sag.