Fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biomasse-varme

Energitilsynet har nu tilkendegivet, at en indgået aftale mellem DONG Energy og CTR og VEKS om fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biovarme fra Avedøreværket opfylder betingelserne i varmeforsyningsloven om fri fordeling af afgiftsfordelen

Ved ændringen af varmeforsyningsloven i juni 2012 blev der givet mulighed for at afgiftsfordelen ved levering af biomassevarme fra centrale værker til kollektive varmeforsyninger under visse betingelser ved aftale frit kan fordeles mellem aftalens parter.

Muligheden for fordelingen af afgiftsfordelen forventes at få stor betydning som tilskyndelse for de centrale værker til at overgå til levering af biovarme.

Energitilsynet har nu tilkendegivet, at en indgået aftale mellem DONG Energy og CTR og VEKS om fordeling af afgiftsfordelen ved levering af biovarme fra Avedøreværket opfylder betingelserne i varmeforsyningsloven om fri fordeling af afgiftsfordelen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018