Forespørgsel om afregningsprincipper for fjernvarmeforsynings overtagelse af kraftvarmeværker

Forespørgsel vedrørende afregningsprincipper for Aalborg Kommunes Fjernvarmeforsynings overtagelse af decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker. Energitilsynet godkender kommunens afregningsprincip ved overtagelse af private barmarksværker

Energitilsynet godkender kommunens afregningsprincip ved overtagelse af private barmarksværker. Tilknyttede forbrugere til de overtagne værker, skal herefter i en 12-årig periode betale et kraftvarmetillæg, som dækker kommunens omkostninger til overtagelse og videreførelse af værkerne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018