Forkøbsretten efter varmeforsyningsloven

Energitilsynet har taget stilling til betydningen af, at et fremføringsanlæg er overdraget fra privat/statsligt ejerskab til privat uden iagttagelse af varmeforsyningslovens regler om forkøb m.v.

Energitilsynet har taget stilling til betydningen af, at et fremføringsanlæg er overdraget fra privat/statsligt ejerskab til privat uden iagttagelse af varmeforsyningslovens regler om forkøb, samt om bestemmelsen om forbrugernes forkøbsret finder anvendelse i forbindelse med afståelse af et privatejet fremføringsanlæg til et 100 % kommunalt ejet selskab.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018