Forrentning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme

Energitilsynet har godkendt forretning af indskudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S

Energitilsynet har godkendt forrentning af indskudskapital for EnergiGruppen Jylland Varme A/S på 282 mio. kr. for 2003-2010. Beløbet på de 282 mio. kr. skal indregnes i varmepriserne senest fra 1. januar 2013.

EnergiGruppen Jylland Varme skal nu lave en plan for, hvordan prisforhøjelsen planlægges gennemført, og når den er klar skal den forelægges og godkendes af Sekretariatet for Energitilsynet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018