Forrentning af indskudskapital: EnergiGruppen Jylland Varme

Afgørelsen fastlægger metoden for opgørelse af indskudskapital i virksomheder etableret før marts 1981 og forrentningen heraf

Afgørelsen fastlægger metoden for opgørelse af indskudskapital i virksomheder etableret før marts 1981 og forrentningen heraf.

Energitilsynet tiltrådte konkret, at indregning af forrentning af indskudskapital kan ske for årene 2003 – 2009. Sekretariatet blev bemyndiget til forhandling med selskabet om plan og tiltrædelse.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018