Forrentning af indskudskapital for flere værker i samme virksomhed

Energitilsynet tilkendegiver, hvorledes indskudskapitalen skal opgøres, fastlægges og indregnes, når en varmevirksomhed har ansøgt om forrentning af indskudskapital og har flere værker i samme virksomhed

Energitilsynet tilkendegav, hvorledes indskudskapitalen skal opgøres, fastlægges og indregnes, når en varmevirksomhed har ansøgt om forrentning af indskudskapital og har flere værker i samme virksomhed. Tilkendegivelsen indebar bl.a. en stillingtagen til, at varmevirksomheder med flere værker, som udgangspunkt skal opgøre en indskudskapital for hvert værk i virksomheden, medmindre at virksomheden ved starten af beregningsåret har harmoniserede priser. Tilkendegivelsen indeholdt også en stillingtagen til, hvordan virksomhedens risikoprofil og fastlæggelse af forrentningsbeløbet, samt problemstillinger ved indregning af forrentning i varmepriserne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018