Forsyningsvirksomheder Hvidovre: Omlægning til en mere kostægte fjernvarmetarif

Forsyningsvirksomhederne Hvidovre Nord, - Syd og - Midt: Omlægning til en mere kostægte fjernvarmetarif

 

Forslag om ændring af et tarifsystem hvor der bl.a. indføres en rabatsystem, der giver rabat på den faste betaling. Rabatten vurderes ikke at være omkostningsbestemt, men et forsøg på at videreføre prisforskellen på den fueloliebestemte varmepris og den gasoliebestemte varmepris. Den foreslåede overgangsordning til nyt tarifsystem kan som udgangspunkt godkendes.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018