Fri og bunden egenkapital efter varmeforsyningsloven

Energitilsynet tager udtalelse fra Kammeradvokaten om fri og bunden egenkapital til efterretning

Energitilsynet vedtog, at Kammeradvokatens udtalelse om fri og bunden egenkapital skulle tages til efterretning, således at tilsynets sekretariat i sit videre arbejde med konkrete sager på varmeforsyningsområdet bygger på denne udtalelse.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018