Fri og bunden kapital efter varmeforsyningsloven

Energitilsynet tilkendegav, at opgørelse af fri og bunden kapital efter varmeforsyningsloven skulle tage udgangspunkt i værdiansættelsesprincipperne fra elforsyningsområdet

Energitilsynet tilkendegav, at opgørelse af fri og bunden kapital efter varmeforsyningsloven skulle tage udgangspunkt i værdiansættelsesprincipperne fra elforsyningsområdet. Drøftelser skulle indledes med virksomhederne og Dansk Fjernvarme om at opstille standarder for værdiansættelser på varmeforsyningsområdet.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018