Genoptagelse af klage vedrørende kompensationsbetaling til Odense Kraftvarmeværk

Odense Kraftvarmeværk A/S: Genoptagelse af sagsbehandling af klage vedrørende kompensationsbetaling mv.

Energitilsynet fastlægger på Energiklagenævnets foranledning størrelsen og varigheden af en kompensation fra affaldsleverandørerne til Odense Kraftvarmeværk/Fynsværket.

En kompensation var et vilkår for at etablere Odense Kraftvarmeværk, fordi Fynsværket i forvejen havde rigelig kapacitet. Kompensationen er fastsat til forskellen i de faste omkostninger med og uden affaldsforbrændingsanlæg i en periode på 20 år.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018