Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk: Tilbageføring af overdækning

Det er ikke urimeligt, at Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. ventede med at tilbageføre eventuel kalkulationsmæssig overdækning opgjort pr. 30. juni 2003 til fjernvarmeforbrugerne

Energitilsynet vedtog, at det ikke fandtes urimeligt jf. VFL, § 21, stk. 4, at Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.a. ventede med at tilbageføre eventuel kalkulationsmæssig overdækning opgjort pr. 30. juni 2003 til fjernvarmeforbrugerne, indtil alle økonomiske forpligtelser til Aalborg Kommunes fjernvarme i forbindelse med overdragelsen bortfaldt 1. februar 2004.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018