Grundlaget for fast afgift hos I/S Skive Fjernvarme

Klage over grundlaget for beregning af fast afgift hos I/S Skive Fjernvarme. Energitilsynet finder at en ændring af et værks vedtægter, hvor værket har opkrævet faste afgifter på baggrund af radiatorers hedeflader, og ikke foretaget en ny opmåling af maksimaltilslutningen, er i strid med varmeforsyningsloven

Energitilsynet finder at en ændring af et værks vedtægter, hvor værket har opkrævet faste afgifter på baggrund af radiatorers hedeflader, og ikke foretaget en ny opmåling af maksimaltilslutningen er i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 5. Tilsynet finder, at der skal ske tilbagebetaling af de for meget betalte faste afgifter til varmeforbrugerne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018