Harmonisering af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev kommunale fjernvarmeforsyninger

Nyborg Forsyning & Service A/S: Harmonisering af fjernvarmepriserne i Nyborg og Ullerslev kommunale fjernvarmeforsyninger efter kommunalreformen. Energitilsynet vedtog blandt andet, at fuld harmonisering af fjernvarmepriserne vil være urimelig og i strid med varmeforsyningsloven

Energitilsynet vedtog, at fuld harmonisering af fjernvarmepriserne pr. 1. januar 2007 mellem Nyborg og Ullerslev vil være urimelig og i strid med varmeforsyningslovens § 20, stk. 1 jf. § 21, stk. 4. Den alternative model som Nyborg Forsyning & Service havde udarbejdet efter drøftelser med sekretariatet fandtes at ligge inden for rammerne af varmeforsyningslovens prisbestemmelser.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018