Henlæggelser omfatter nyinvestering og skrotning

Dong Energy (Måbjergværket A/S): Energitilsynet tilsluttede sig Energiklagenævnets synspunkt om, at henlæggelser til nyinvesteringer omfatter henlæggelser til skrotning

Energitilsynet tilsluttede sig Energiklagenævnets synspunkt om, at henlæggelser til nyinvesteringer omfatter henlæggelser til skrotning. Reglerne om henlæggelser til skrotning kan kun finde anvendelse, hvis datoen for skrotningen er dokumenteret.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018