Henlæggelser til motorrenovering

Energitilsynet vedtog, at renovering af gasmotorer til samtidig produktion af el og fjernvarme kan betragtes som et nyt anlæg, med den virkning at afskrivningsbekendtgørelsens regler finder anvendelse

Energitilsynet vedtog, at renovering af gasmotorer til samtidig produktion af el og fjernvarme kan betragtes som et nyt anlæg, med den virkning at afskrivningsbekendtgørelsens regler finder anvendelse. Det forudsætter, at den anslåede reelle udgift, faktisk og væsentlig kan medføre en prispåvirkende effekt, hvis den skulle indregnes som driftsomkostning i det år hvor den afholdes.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018