Hindsholm Kraftvarmeværk: Fjernvarmetarif til godkendte lavenergihuse

Energitilsynet godkender en prisdifferentiering, hvormed lavenergihuses faste pris kan reduceres.

Energitilsynet godkender en prisdifferentiering, hvormed lavenergihuses faste pris kan reduceres. En reduktion af den variable omkostning vil derimod være i strid med varmeforsyningsloven.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018