Hjemvisning af ankesag vedr. prislofter for affaldsforbrændingsanlæg

Vejen Kraftvarmeværk: Hjemvisning af ankesag vedr. prislofter for affaldsforbrændingsanlæg

Energitilsynet vedtog, at værket, i henhold til Energistyrelsens energipolitiske retningslinier, skulle indplaceres som affaldsforbrændingsanlæg beliggende i et decentralt område, hvor forsyning med opvarmet vand baseres på andet end naturgas jf. Bekendtgørelse nr. 234 af 23. marts 2006 om fastsættelse af prislofter og maksimalpriser for fjernvarme fra affaldsforbrændingsanlæg.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018