Høje Taastrup Fjernvarme: Anmodning om direkte kundeforhold

Energitilsynet vedtog, at det ikke anses for urimeligt, at fjervarmeværket i sine leveringsbestemmelser stiller som betingelse for direkte kundeforhold, at der er etableret individuel varmeveksler

Energitilsynet vedtog, at det ikke anses for urimeligt jf. Varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at fjervarmeværket i sine leveringsbestemmelser stiller som betingelse for direkte kundeforhold, at der er etableret individuel varmeveksler, og at leveringsgrænsen går ved varmeveksleren. Parterne opfordres til at finde frem til, hvorledes et direkte kundeforhold kan etableres.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018