Høng Varmeværk a.m.b.a.: Henlæggelser til halmfyret kedel og fjernaflæste varmemålere

Høng Varmeværk a.m.b.a. kan godt henlægge penge til halmfyret kedel

Energitilsynet godkender, at henlæggelse til investering i en halmfyret kedel kan indregnes i varmepriserne. Der kan ikke ske henlæggelse til uforudsete udgifter til investeringen.

Anvendelse af fjernaflæsningsmålere kræver at betingelserne herfor fremgår af leveringsbestemmelserne. Ikke hjemmel til at henlægge hertil, da det kræver en ændring af leveringsbestemmelserne.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018