Hundslund-Oldrup Kraftvarmeværk: Grundlaget for fastsættelse af fast afgift

En betaling af samme faste afgift, uden hensyntagen til forbrugernes mulige belastning af fjernvarmenettet må anses som værende urimeligt

En betaling af samme faste afgift, uden hensyntagen til forbrugernes mulige belastning af fjernvarmenettet må anses som værende urimeligt, jf. varmeforsyningsloven § 21, stk. 4. Rabatter til storkunder, skal være omkostningsmæssigt begrundet. Tilsynet bemyndigede sekretariatet til at indlede forhandlinger med værket med henblik på at differentiere de faste afgifter.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018