Hvidovre Fjernvarmeselskab: Dispensation fra varmeforsyningslovens afskrivningsregler

Energitilsynet vedtog, at tiltræde fjernvarmeselskabets indregning af forcerede afskrivninger i varmepriserne for 2002/ 2003 og 2003/ 2004

Energitilsynet vedtog, at tiltræde fjernvarmeselskabets indregning af forcerede afskrivninger i varmepriserne for årene 2002/ 2003 og 2003/ 2004, på henholdsvis 4.482 t.kr. og 4.282 t.kr., jf. bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital mv.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018