Indregning af afskrivninger, henlæggelser og forrentning af fri egenkapital i EnergiGruppens varmepris

EnergiGruppen Jylland Varme A/S: Indregning af afskrivninger og henlæggelser samt forrentning af fri egenkapital i fjernvarmeprisen. Energitilsynet vedtog, at det er i strid med varmeforsyningsloven, at indregne afskrivninger på regnskabsmæssigt opskrevne anlægsværdier i fjernvarmeprisen

Energitilsynet vedtog, at det er i strid med varmeforsyningsloven, at indregne afskrivninger på regnskabsmæssigt opskrevne anlægsværdier i fjernvarmeprisen. Energitilsynet godkendte, på det foreliggende grundlag, selskabets tidligere opkrævede beløb til udskiftning af fjernvarmeforsyningsnet. Selskabet pålagdes at tilbageføre det resterende beløb til fjernvarmekunderne over 5 år.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018