Kapitalindskud i Lemvig Kraftvarme A/S

Renteudgifter til finansiering af den indskudte selskabskapital til etablering af et kraftvarmeværk, som producerer fjernvarmen til moderselskabet, kan indregnes i fjernvarmeprisen

Renteudgifter til finansiering af den indskudte selskabskapital til etablering af et kraftvarmeværk, som producerer fjernvarmen til moderselskabet, kan indregnes i fjernvarmeprisen. En lovlig investering medfører, at de finansielle omkostninger dertil, må anses for at være indregningsberettigede omkostninger som dermed kan indregnes i fjernvarmen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018