KE Varme: Afskrivning på rettighed

Energitilsynet tilkendegav, at omkostningen ved køb af rettigheden til at disponere over produktionskapaciteten på AMV1 kan selskabet afskrive i varmepriserne

Energitilsynet tilkendegav, at omkostningen ved køb af rettigheden til at disponere over produktionskapaciteten på AMV1 kan selskabet afskrive i varmepriserne jf. Bekendtgørelsen nr. 175 af 18. marts 1991 om driftmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital ifølge lov om varmeforsyning.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018