Klage fra Fjernvarme Fyn over prisen på affaldsvarmen fra kraftvarmeværk

Odense Kraftvarmeværk A/S: Klage fra Fjernvarme Fyn A/S over prisen på affaldsvarmen fra kraftvarmeværket

Den aftalte pris medførte, at varmesiden betalte 75 pct. af fællesomkostningerne.

Energitilsynet fandt, at en lige deling af omkostningerne var rimelig ud fra blandt andet værkets formål og effektivitet. Forskellen mellem den aftalte varmepris og prisen ved en lige deling af omkostningerne var en unødvendig omkostning. Priserne var derfor opkrævet med urette, og overdækningen skulle indregnes fremadrettet i varmepriserne.