Klage over afregningsprincip i aftale om overtagelse af kraftvarmeværk

Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning: Klage over afregningsprincip i aftalen om forsyningens overtagelse af Grindsted-Uggerhalne Kraftvarmeværk A.m.b.A.

Energitilsynet vedtog, at det er en urimelig fortolkning af egne leveringsbetingelser, at Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning opkræver supplerende betaling

Energitilsynet vedtog, at det er en urimelig fortolkning af egne leveringsbetingelser, at Aalborg Kommunes fjernvarmeforsyning opkræver supplerende betaling, som et meromkostningselement for senere tilbygning til klagers bolig.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018