Klage over betaling af rådigheds-beløb til kravarmeværk (2. behandling)

Odense Kraftvarmeværk/Elsam: Odense Renovationsselskab klager over betaling af rådigheds-beløb (2. behandling). Energitilsynet vedtog, at godtgørelsen fra Odense Kraftvarmeværk A/S til Elsam A/S ikke er i overensstemmelse med lovgivningen

Energitilsynet vedtog, at godtgørelsen fra Odense Kraftvarmeværk A/S til Elsam A/S ikke er i overensstemmelse med elforsyningsloven, da der ikke er tale om reel indregningsberettiget udgift jf. Elforsyningslovens § 75, stk. 3 og § 58, stk. 1 samt varmeforsyningslovens § 20.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018