Klage over halmvarmeværk fra Kolind Fjernvarmeværk over afregningspriser

Energitilsynet vedtog, at afregningspriserne for halmvarme er urimelig

Energitilsynet vedtog, at afregningspriserne for halmvarme er urimelig jf. VFL, § 21, stk. 4 og 5. Halmvarmeværket vil ikke kunne indregne omkostninger for halm fra andelshaverne i halmvarmeværket, der overstiger de gennemsnitlige priser i Dansk Fjernvarmes brændselsstatistik, jf. lovens § 20 og § 21, stk. 4 og 5.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018