Klage over kraftvarmetillægget for det nu nedlagte Vadum Fjernvarme

Klage over beregning af kraftvarmetillægget for medlemmerne af det nu nedlagte Vadum Fjernvarme Andelsselskab. Energitilsynet finder ikke at kommunens beregning af kraftvarmetillægget og leveringsbestemmelser vedrørende fremløbstemperaturer er i strid med varmeforsyningsloven

 

Energitilsynet finder ikke at kommunens beregning af kraftvarmetillægget og leveringsbestemmelser vedrørende fremløbstemperaturer er i strid med varmeforsyningslovens § 21, stk. 4. Tilsynet henviste en afklaring af spørgsmålet vedrørende en mulig lavere fremløbstemperatur til domstolene, da dette ligger udenfor tilsynets kompetence.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018