Klage over lån til Middelfart Kommune

Energitilsynet vedtog, at der ikke er bestemmelser, der forbyder Middelfart fjernvarmes udlån til Middelfart Kommune

Energitilsynet vedtog, at der ikke i Varmeforsyningsloven er bestemmelser, der forbyder Middelfart fjernvarmes udlån til Middelfart Kommune. Det kan ikke anses for urimeligt, at kommunen indtræder som betaler af varmeledningen mod, at kommunen senere opkræver et beløb hos de nye varmekunder svarende til de faktiske omkostninger ved byggemodningen.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018