Klage over Præstø Kraftvarmeværk over omkostninger til husleje, renter og afskrivninger i regnskabet

Præstø Kraftvarmeværk: Klage fra Præstø Fjernvarme over omkostninger til husleje, renter og afskrivninger i regnskabet for år 2002 fra Præstø Kraftvarmeværk. Indtægter og udgifter skal henføres til det regnskabsår de vedrører

Præstø Fjernvarme klagede i brev af 17. juni 2005 til Energitilsynet over, at der i regnskabet for år 2002 fra Præstø Kraftvarmeværk var udgiftsført husleje, renter og afskrivninger som en del af årets omkostninger ved værkets leverancer af fjernvarme til Præstø Fjernvarme.

Indtægter og udgifter skal henføres til det regnskabsår de vedrører. Husleje, renter og afskrivninger der er udgiftsført i 2002, kan derfor indregnes i fjernvarmepriserne uden at være i strid med varmeforsyningsloven.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018