Klage over pris for affaldsvarme leveret til Esbjerg Kommunes forsyningsvirksomhed

Energitilsynet vedtog, at det ikke er urimeligt, at fællesomkostningerne ved den forenede produktion, som udgangspunkt fordeles med 55 % til varmeprisen samt 45 % til affaldssiden

Energitilsynet vedtog, at det ikke er urimeligt, at fællesomkostningerne ved den forenede produktion, som udgangspunkt fordeles med 55 % til varmeprisen samt 45 % til affaldssiden, jf. Varmeforsyningslovens, § 21, stk. 4. Parterne skal anmelde tariffer, omkostningsfordeling og andre betingelser jf. Varmeforsyningslovens, §§ 21, stk. 1 og 23b, stk. 3.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018